Ujian KPP – Bahagian B

Bahagian B:

1. Tujuan Bahagian ini adalah untuk menguji kefahaman calon tentang peraturan jalan raya.

2. Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

3. Kebanyakan calon gagal menjawab semua soalan dengan betul dalam bahagian ini.

4. Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang paling tepat.

5. Jika anda kurang pasti dengan jawapan yang dipilih, sila rujuk balik Buku Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP).

Sila tekan soalan set di bawah untuk membuat latihan: