Ujian KPP – Simulasi Ujian

1. Simulasi ini adalah ujian percubaan bagi soalan sebenar.

2. Latihan ini mengandungi 50 soalan.

3. Anda perlu mendapat skor 42/50 untuk melulus ujian.

4. Jika anda gagal menjawab kebanyakan soalan dengan betul dalam simulasi ujian ini, anda dinasihati mengulang kaji semula atau mencuba lagi latihan sebelumnya.

Mula simulasi ujian KPP dengan muat turun aplikasi kita:

Dapatkan di Google Play

Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.